هاشم اله دادیان فلاورجانی رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان شد

هاشم اله دادیان فلاورجانی رئیس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان شد

مطابق آراء ماخوذه سمت اعضاء هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان فلاورجان  "هاشم اله دادیان فلاورجانی"  به عنوان رئیس اتاق ،"عباس اله دادیان"  به عنوان نایب رئیس اول اتاق ، احمدرضاکیانی" به عنوان نایب رئیس دوم اتاق،"حمیدقاسمی"  به عنوان دبیر اتاق، "اکبراحسان پور"  به عنوان خزانه دار اتاق اصناف این شهرستان مشخص شدند.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc