شهردار کلیشاد وسودرجان :حمام ارباب کلیشاد به لیست فهرست آثار تاریخی کشور پیوست

‌حمام ارباب کلیشاد به لیست فهرست آثار تاریخی کشور پیوست به گزارش پایگاه خبری به نقل از روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان پس از تلاش هاو پیگیری های شهرداری وشورای اسلامی شهر کلیشاد وسودرجان شهرستان فلاورجان، حمام ارباب کلیشاد در فهرست آثار تاریخی کشور قرار گرفت مهندس ساعدی شهردار با اشاره به اینکه میراث فرهنگی آینده

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc