بزرگترین اردوی طرح ولایت اصحاب رسانه استان اصفهان برگزار شود

  اولین دوره طرح ولایت بسیج رسانه استان اصفهان، همزمان با دهه ولایت، در شهر مقدس قم برگزار شد و ۷نفر از بسیجیان حوزه رسانه شهرستان  فلاورجان نیز  در این اردو حضور داشتند. در اردوی طرح ولایت اصحاب رسانه   ، سازمان بسیج رسانه سپاه استان قم با مشارکت سازمان بسیج رسانه سپاه استان اصفهان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc