مسیر اتوبوس های خط ۱ فلاورجان- اصفهان به مسیر قبلی تغییر کرد

از روز پنج شنبه مورخه ۹۵/۰۸/۱۳ مسیر اتوبوس های خط ۱ فلاورجان اصفهان به مسیر قبلی خود به شرح ذیل تغییرکرد : مسیر رفت فلاورجان به اصفهان: میدان آزادی-بلوار طالقانی-خیابان فردوسی- میدان معلم-خیابان آزادگان به سمت اصفهان مسیربرگشت فلاورجان از اصفهان : بلوار توحید-خیابان آزادگان میدان معلم-خیابان مدرس-بلوار بسیج-میدان آزادی منبع :سازمان حمل و نقل

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc