برداشت بیش از ۷۰ هزار تن سیب زمینی در سطح شهرستان فلاورجان

به نقل از  واحد تولیدات گیاهی  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، در سال جاری نزدیک به دو هزار هکتار از اراضی منطقه به کشت سیب زمینی اختصاص یافت. برداشت این محصول تا اوایل مرداد ماه ادامه داشت و در سطح شهرستان بیش از ۷۰ هزار تن محصول برداشت شد. استفاده از ارقام زودرس، کودهای ریزمغذی و

کیلگیری از مزرعه سیب زمینی واقع در روستای کروچ شهرستان فلاورجان انجام شد

کیلگیری از مزرعه سیب زمینی واقع در روستای کروچ شهرستان فلاورجان  انجام شد  به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، در مورخ ۲۲/۴/۹۵ کیلگیری از مزرعه سیب زمینی رقم   اسپریت واقع در روستای کروچ با حضور نماینده ترویج سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ، کارشناسان ترویج و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان انجام گرفت .

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc