اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان   برای سال آخر دوره ی چهارم این شورا انتخاب شدند. در حالی که تنها چند ماه به پایان فعالیت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان  باقی مانده است، انتخابات اعضای هیئت رئیسه نیز برگزار شد تا سرنوشت این چند ماه آینده مشخص شود در این جلسه  برابر اجرای

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc