اجرای طرح ممیزی در شهر توسط شهرداری فلاورجان

اجرای طرح ممیزی در شهر توسط شهرداری فلاورجان

هدف از این پروژه ثبت وضعیت موجود بوده و شهرداری صرفا دنبال این مهم بوده و کاری به یافتن تخلفات ساخت و ساز ندارد لذا خواهشمندیم با مامورین شهرداری همکاری نمایید و با دادن اطلاعات ما را در اجرای هرچه بهتر این طرح و برنامه ریزی برای توسعه شهری یاری کنید با ارزوی داشتن شهر زیبا و در خور شأن مردم فلاورجان گام بر داریم.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc