فطریه، زکاتی که رستگار می کند

فطریه، زکاتی که رستگار می کند

تماميت روزه ، به دادن زكات (فطريه) است ، همچنان كه تماميت نماز به صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد ؛ زيرا اگر كسى روزه بگيرد و زكات فطره را عمدا ندهد از روزه بى بهره است .؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc