صدور دستور ویژه برای رسیدگی به وضعیت مسجد تاریخی اشترجان

باتوجه به دستورمهندس هدایت فرماندار شهرستان فلاورجان جهت رسیدگی به وضعیت به وجود آمده برای مسجد تاریخی اشترجان وبا بازدید کارشناسان فرمانداری اقایان مباشری ،دهقان وپیگیری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شهرستان فلاورجان  اقدامات عمرانی که باعث تخریب نمای داخلی مسجد تاریخی جامع اشترجان شده است متوقف گردید مسجد جامع اشترجان در شهر  ایمان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc