گزیده ای ازخطبه های نمازجمعه درشهرهای فلاورجان وقهدریجان

گزیده ای ازخطبه های نمازجمعه درشهرهای فلاورجان وقهدریجان

بسیج یک نیروی مخلص، متدین، کارآمد و فداکاری است که امید مسلمانان جهان بوده و مایه‌ امید همه دوستان انقلاب اسلامی و مایه یأس و وحشت دشمنان اسلام است.بسیج تداعی‌کننده شور و تلاش و نشاط و خستگی‌ناپذیری است و مکتبی و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی است که نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهانه یک ملت بوده است.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc