افتتاح نمایشگاه آثارهنری هنرجویان هنرستان حضرت مریم در قهدریجان

نمایشگاه دستاوردهای هنرجویان هنرستان حضرت مریم قهدریجان ، با حضور مدیر آموزش و پرورش  فلاورجان و تعدادی از مسئولین افتتاح گردید. دراین مراسم دکتر کمالی  مدیر آموزش و پرورش  فلاورجان  ضمن تبریک هفته ی گرامیداشت مقام شامخ معلم و تقارن آن با اعیاد خجسته ی شعبانیه ، از مدیر ، معاونین هنرستان حضرت مریم قهدریجان