تودیع ومعارفه رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان فلاورجان

تودیع  ومعارفه رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان فلاورجان در طی مراسم حمید رضا طاهری به عنوان رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان فلاورجان  معرفی شد. مراسمتودیع  ومعارفه رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان فلاورجان   باحضور فرماندار شهرستان فلاورجان  ،ائمه جمعه فلاورجان،  و جمعی از مسئولین برگزار شد دراین مراسم از خدمات اقای فریدون ابراهیمی رئیس قبلی تقدیر

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc