تجلیل از ۱۱  دانش آموز راه یافته به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی
تجلیل از ۱۱  دانش آموز راه یافته به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی

جلسه تجلیل از دانش آموزان راه یافته به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش پیربکران در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۸ برگزار شد.

مراسم تجلیل از دانش آموزان راه یافته به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش پیربکران در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۸ برگزار شد.

این دانش آموزان در محورهای دست سازه، آزمایشگاه، زبان خارجه، ادبیات فارسی، بازارچه و پژوهش از منطقه آموزش و پرورش پیربکران به مرحله استانی در جشنواره نوجوان خوارزمی راه یافته اند. که کلیه دانش آموزان توسط رئیس اداره آموزش و پرورش پیربکران، معاونت آموزشی و کارشناس آموزش اول متوسطه و در حضور مدیران مدارس خود مورد تجلیل قرار گرفتند.


.