انتصاب رئیس بیمارستان شفاء کلیشاد
انتصاب رئیس بیمارستان شفاء کلیشاد

دکتر سعید بهشتیان نژاد به عنوان رئیس بیمارستان شفاء کلیشاد منصوب ‌گردید.

به گزارش نیوز فلاورجان بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون درمان، دکتر سعید بهشتیان نژاد به عنوان رئیس بیمارستان شفاء کلیشاد منصوب ‌گردید.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر سلامی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.

گفتنی است دکتر سعید بهشتیان نژاد ،متخصص رادیولوژی که پیش از این  در مسئولیت های مدیر  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت داشته است