افتتاح اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان همزمان باهفته فرهنگی فلاورجان

۳ اسفند  همزمان باهفته فرهنگی فلاورجان  که به نام شهرستان فلاورجان ، میراث فرهنگی ، گردشگری ، امور هنری نامگذاری شده بود وبا حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان،  اصغر هدایت فرماندار فلاورجان، امام جمعه شهر پیربکران و جمعی از مدیران شهرستان، اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان رسما افتتاح شد. در  آئین افتتاح اداره

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc