برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس بخش قهدریجان

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس بخش قهدریجان در بخشداری قهدریجان جلسه ستادهماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در بخش قهدریجان با حضور مهندس زمانی بخشدار،دهیاران،شهرداران و جمعی از مسئولین دربخشداری برگزارشد..

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc