جشن میلادحضرت امام حسین(ع)با حضور کارکنان سپاه شهرستان فلاورجان برگزار شد.

جشن میلاد حضرت امام حسین علیه السلام وروزپاسداربا حضور نماینده ولی‌فقیه وفرمانده ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان وخانواده های کارکنان دراردوگاه شهیدبهشتی شهرابریشم برگزارگردیدومسئول نمایندگی ولی فقیه دراین ناحیه مطالبی بیان نمود. رئیسیان ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسین (ع)افزود:روزولادت امام حسین(ع)راروزپاسدارقراردادند واین افتخاری بزرگ است که چنین روزی رابرای ما نامگذاری کرده اندوخیلی باارزش

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc