برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

به نقل  روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان  با توجه  به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل و بازخوانی فرمایشات ایشان مبنی بر این که ” امروز اهمیت پدافند غیرعامل قاعدتا برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد ، اهتمام شما کار را پیش می برد.”  از این رو بایستی هریک از ارگان های اجرایی با

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc