بازدید گردشگران ایتالیایی از جاذبه های گردشگری شهرستان فلاورجان + تصاویر
بازدید گردشگران ایتالیایی از جاذبه های گردشگری شهرستان فلاورجان + تصاویر

گردشگران ایتالیایی روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در قالب تور گردشگری جهت بازدید از آثار گردشگری و مذهبی به شهرستان فلاورجان سفر  کردند. این گردشگران با سفر  به شهرستان  فلاورجان  از آثار تاریخی پیربکران ،برجهاي كبوتر اجگرد، امامزاده شهر فلاورجان،مسجد جامع اشترجان ،خانه هاي تاريخي روستای لارگان و زفره بازدید نمودند.    

گردشگران ایتالیایی روز ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در قالب تور گردشگری جهت بازدید از آثار گردشگری و مذهبی به شهرستان فلاورجان سفر  کردند.
این گردشگران با سفر  به شهرستان  فلاورجان  از آثار تاریخی پیربکران ،برجهاي كبوتر اجگرد، امامزاده شهر فلاورجان،مسجد جامع اشترجان ،خانه هاي تاريخي روستای لارگان و زفره بازدید نمودند.