رضا قاسمی دو و میدانی کارفلاورجانی در مسابقات المپیک ریو /کونگ فو کاری که دونده شد

کونگ فو کاری که دونده شد رضا قاسمی فلاورجانی  دونده دوهای ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر کشورمان است که از ورزش کونگ فو وارد دو و میدانی شد. در آستانه آغاز رقابت های المپیک ریو، به عملکرد دونده ای پرداخته ایم که از ورزش کونگ فو به دو و میدانی روی آورد. رضا قاسمی دونده

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc