کد خبر : 24141
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 فروردین 1396 - 0:57

لیست مساجد شهرستان فلاورجان که مراسم اعتکاف در آنها برگزار می‌شود

اعتکاف از جمله عبادت‌های مستحب موکد در اسلام است از همین رو مساجد جامع سراسر کشور نیز امسال مثل سال‌های پیش، میزبان معتکفان و مومنانی هستند که قصد دارند با شرکت در این مراسم و روح خود را صیقل داده و در تطهیر خویش بکوشند. بنابراین گزارش، اطلاعات برخی مساجد و دانشگاه‌های برگزار کننده مراسم

اعتکاف از جمله عبادت‌های مستحب موکد در اسلام است از همین رو مساجد جامع سراسر کشور نیز امسال مثل سال‌های پیش، میزبان معتکفان و مومنانی هستند که قصد دارند با شرکت در این مراسم و روح خود را صیقل داده و در تطهیر خویش بکوشند.
بنابراین گزارش، اطلاعات برخی مساجد و دانشگاه‌های برگزار کننده مراسم اعتکاف در فروردین ۹۶ در زیر آمده است.
نام نویسی علاقه‌مندان به شرکت در مراسم معنوی اعتکاف درسامانه http://akefin.com آغاز شد ثبت نام تا ۲۱ فروردین ادامه دارد.
لیست مساجدی که مراسم اعتکاف در آنها در فروردین ۹۶ برگزار می‌شود به شرح ذیل است:

مساجد شهرستان فلاورجان
آقایان


نام مسجد: صاحب الزمان حسین آباد جولرستان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان جولرستان حسین آباد
نام مسجد: جامع اسفهران
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان اسفهران
نام مسجد: حجتیه فلاورجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان – خ. امام
نام مسجد: امام زمان گارماسه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان گارماسه خیابان شهدا مسجد امام زمان
نام مسجد: حضرت رسول ابریشم
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: ابریشم حسن آباد مسجد حضرت رسول
نام مسجد: حجت ابن الحسن اشترجان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: ایمان شهر اشترجان خ میلاد مسجد حجت ابن الحسن
نام مسجد: امام حسن عسکری مینادشت
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر نفر ——–آدرس: ایمانشهر مینادشت مسجد امام حسن عسکری
نام مسجد: جامع زازران
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر نفر ——–آدرس: زازران مسجد جامع
نام مسجد: سید حسن قهدریجان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: قهدریجان
نام مسجد: جامع قهدریجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: قهدریجان میدان امام حسین مسجد جامع
نام مسجد: جامع کلیشاد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: کلیشاد خ مطهری خ مسجد جامع
نام مسجد: جامع صاحب الزمان اجگرد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر نفر ——–آدرس: اجگرد مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: شهدا اردال
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر اردال مسجد شهدا
نام مسجد: الاقصی افجد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر نفر ——–آدرس: افجد مسجد الاقصی
نام مسجد: جامع جوچی
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر نفر ——–آدرس: جوچی مسجد جامع
نام  مسجد: ملائکه خوانسارک
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: خوانسارک مسجد ملائکه
نام مسجد: صاحب الزمان دارافشان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر ——–آدرس: دارافشان مرکزی مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: امام حسین دارگان
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر ——–آدرس: دارگان مسجد امام حسین
نام مسجد: جامع زفره
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: زفره مسجد جامع
نام مسجد: النبی زفره
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: زفره مسجد النبی
نام مسجد: چهارده معصوم سهرو فیروزان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: سهروفیروزان مسجد چهارده معصوم
نام مسجد: جامع شرودان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: شرودان مسجد جامع
نام مسجد: جامع علیشاهدان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: علیشاهدان مسجد جامع
نام مسجد: ابوالفضل طاد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: طاد مسجد ابوالفضل
نام مسجد: صاحب الزمان کاویان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر ——–آدرس: کاویان مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: جامع کارویه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: کارویه جامع
نام مسجد: جامع کرسگان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر ظرفیت خالی: ۲۰۰ نفر ——–آدرس: کرسگان مسجد جامع
نام مسجد: جامع موسیان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: موسیان مسجد جامع
نام مسجد: اعظم مهرنجان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: مهرنجان اتراک مسجد اعظم
نام مسجد: الاقصی هویه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: هویه مسجد الاقصی
نام مسجد: الاقصی افجد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: افجد مسجد الاقصی
نام مسجد: صاحب الزمان اجگرد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان بهاران اجگرد مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: جامع قلعه میر
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: قلعه میر مسجد جامع

مساجد شهرستان فلاورجان
بانوان


نام مسجد: صاحب الزمان حسین آباد جولرستان
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان جولرستان حسین آباد
نام مسجد: جامع اسفهران
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر ——–آدرس: فلاورجان اسفهران
نام مسجد: حجتیه فلاورجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: فلاورجان خیابان امام
نام مسجد: صاحب الزمان فلاورجان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر——–آدرس: فلاورجان خیابان شریعتی
نام مسجد: امام زمان گارماسه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: فلاورجان گارماسه خ شهدا
نام مسجد: حضرت رسول ابریشم
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: ابریشم
نام مسجد: حجت ابن الحسن اشترجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: ایمانشهر اشترجان خ میلاد
نام مسجد: امام حسن عسکری مینادشت
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: ایمانشهر مینادشت
نام مسجد: جامع زازران
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: زازران
نام مسجد: سید حسن قهدریجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: قهدریجان
نام مسجد: جامع قهدریجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: قهدریجان میدان امام حسین
نام : امام زاده سید محمد قهدریجان
**–ظرفیت کل: ۵۰۰ نفر——–آدرس: قهدریجان امام زاده سید محمد
نام مسجد: جامع کلیشاد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: کلیشاد خ مطهری خ مسجد جامع
*
**
نام مسجد: جامع صاحب الزمان اجگرد
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: اجگرد مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: شهدا اردال
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: اردال مسجد شهدا
نام مسجد: الاقصی افجد
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: افجد مسجد الاقصی
نام مسجد: ملائکه خوانسارک
**–ظرفیت کل: ۵۰ نفر——–آدرس: خوانسارک مسجد ملائکه
نام مسجد: صاحب الزمان دارافشان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر——–آدرس: دارافشان مرکزی مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: امام حسین دارگان
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: دارگان مسجد امام حسین
نام مسجد: امام حسین دارگان
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: دارگان مسجد امام حسین
نام مسجد: جامع زفره
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: زفره مسجد جامع
نام مسجد: چهارده معصوم سهر و فیروزان
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: سهروفیروزان مسجد چهارده معصوم
نام مسجد: جامع جوچی
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: جوچی مسجد جامع
*
**
نام مسجد: جامع شرودان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: شرودان مسجد جامع
نام مسجد: جامع علیشاهدان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: علیشاهدان مسجد جامع
نام مسجد: ابوالفضل طاد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: طاد مسجد حضرت ابوالفضل
نام مسجد: صاحب الزمان کاویان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر——–آدرس: کاویان مسجد صاحب الزمان
نام مسجد: جامع کارویه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: کارویه مسجد جامع
نام مسجد: جامع کرسگان
**–ظرفیت کل: ۲۰۰ نفر——–آدرس: کرسگان مسجد جامع
نام م۱۶سجد: جامع موسیان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: موسیان مسجد جامع
نام مسجد: اعظم مهرنجان
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: مهرنجان اتراک مسجد اعظم
نام مسجد: الاقصی هویه
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: هویه مسجد الاقصی
نام مسجد: الاقصی افجد
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: افجد مسجد الاقصی
نام مسجد: صاحب الزمان اجگرد
**–ظرفیت کل: ۱۵۰ نفر——–آدرس: فلاورجان بهاران اجگرد
نام مسجد: جامع قلعه میر
**–ظرفیت کل: ۱۰۰ نفر——–آدرس: قلعه میر مسجد جامع.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc